Informacje ogólne

Badanie jakości kształcenia w roku szkolnym 2023/2024 w zakresie przedmiotów teoretycznych obejmuje publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia oraz szkoły muzyczne I i II stopnia.

Celem badania jakości kształcenia w szkołach muzycznych jest:
- analiza stopnia zrealizowania podstawy programowej,
- definiowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- wspomaganie szkół w podnoszeniu jakości kształcenia artystycznego.

Udział uczniów w badaniach jest obowiązkowy.

Do badania uczniowie przystępują w swoich macierzystych szkołach.

 

Forma zakres i termin

Badanie jakości kształcenia odbywa się w formie testu pisemnego w zakresie przedmiotów teoretycznych: kształcenia słuchu i audycji muzycznych oraz zasad muzyki z elementami edycji nut.

Kształcenie słuchu i audycje muzyczne - uczniowie kl. VI w OSM I st., kl. IV c.4 i kl. VI c.6 w SM I st.

Zasady muzyki z elementami edycji nut - uczniowie kończący przedmiot w OSM I st. oraz w SM II st.
 

Badanie obejmuje zadania teoretyczne i słuchowe zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Na wykonanie testu przeznacza się 60 minut.

Badanie przeprowadzone zostanie w dniu:
- 16 kwietnia (wtorek) 2024 r. o godz. 16.30 dla przedmiotu kształcenie słuchu i audycje muzyczne,
- 21 maja (wtorek) 2024 r. o godz. 16.30 dla przedmiotu zasady muzyki z elementami edycji nut.

 

Rejestracja szkoły w systemie

Dane szkoły i filie

Dodawanie uczestników